1/2
VZTAHY ROZHODUJÍ
MEDIA RELATIONS
Ve vztahu k zákazníkům je nezbytné vytváření dobré pověsti, které napomáhá k vybudování dlouhodobě silné značky a její konkurenceschopnosti.
Vliv médií na veřejnost je jednoznačný, proto je profesionálně vedená komunikace s jejich zástupci mimořádně důležitá. Úspěšná PR podpora a Media Relations spočívají především v budování spolehlivých vztahů s médii. Toto je účinným a nezbytným doplňkem reklamních kampaní.
 
 
EVENT MANAGEMENT
Základem komunikace jsou vztahy. Pro naše klienty realizujeme akce, při nichž dochází k jejich upevňování. Od návrhů až po samotnou realizaci s klienty spolupracujeme a konzultujeme nejlepší možná řešení. Pokaždé přicházíme s něčím jedinečným.
Ať se jedná o vnější nebo vnitřní vztahy, nabízíme full-servis malých i velkých akcí všech typů.
 
 
​MEDIÁLNÍ KAMPANĚ
Vytváříme kompletní mediaplán vhodných médií, analyzujeme pro Vás média k umístění reklamních kampaní. Zajišťujeme reklamní prostor ve všech dostupných médiích: tisková média, TV a rozhlas, internetová média, outdoorové reklamní nosiče.
 
 
SOCIÁLNÍ MARKETING
Navrhujeme možné charitativní aktivity a výběr partnerských subjektů v rámci pomoci dětem a handicapovaným spoluobčanům. Zpracováváme a realizujeme vhodnou strategii v rámci společenské odpovědnosti.
 
 
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook je jedním z významných komunikačních nástrojů. Jeho prostřednictvím mohou firmy rychle a bez značných nákladů nepřetržitě představovat svůj sortiment a služby většímu množství potenciálních zákazníků. Zajistíme vytvoření či správu vašeho
již existujícího profilu v rámci sociální sítě Facebook a prostřednictvím kampaně přivedeme maximální počet potenciálních
zákazníků na vaši stránku.