1/2
VZTAHY ROZHODUJÍ
akce na klic.png
logo 2020 ECHT GOLD.png

MEDIA RELATIONS

Úspěšná PR podpora a Media Relations spočívají především v budování spolehlivých vztahů s médii. Tím lze snáze dosáhnout neplacené redakční podpory. To je pro značku (klienta) finančně jednoznačně výhodnější a pro získání zákazníka účinnější, než klasická placená reklama. Rádi vám poskytneme zkušenosti s médii, jejich strukturou a fungováním. „Vztahy rozhodují“ je naším hlavním mottem, podle něhož přistupujeme ke klientům i k zástupcům médií.

PUBLIC RELATIONS
Spolupracujeme převážně s tištěnými a internetovými lifestylovmi a společenskými tituly (včetně příloh celostátních deníků). Běžná média doplňujeme o spolupráci s luxusními lifestylovými blogy a zajímavými influencery. 

Pro naše klienty zajišťujeme ve většině relevantních titulů prostor v rámci průběžného PR bez nutnosti placené inzerce. Jejich značka se tak prostřednictvím redakční podpory zapíše do povědomí široké veřejnosti a otevře si cestu k novým klientům.

EVENT MANAGEMENT

Základem komunikace jsou vztahy. Pro naše klienty realizujeme akce, při nichž dochází k jejich upevňování. Od návrhů až po samotnou realizaci s klienty spolupracujeme a konzultujeme nejlepší možná řešení. Pokaždé přicházíme s něčím jedinečným. Ať se jedná o vnější nebo vnitřní vztahy, nabízíme full-servis malých i velkých akcí všech typů.

 

SOCIÁLNÍ MARKETING

Navrhujeme možné charitativní aktivity a výběr partnerských subjektů v rámci pomoci dětem a handicapovaným spoluobčanům. Zpracováváme a realizujeme vhodnou strategii v rámci společenské odpovědnosti.

 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Klientům doplňkově zajišťujeme také správu sociálních sítí. Vymýšlíme poutavý obsah včetně  reklamních kampaní.

logo 2020 ECHT GOLD.png